Page 11 - monografija_vup
P. 11

1. 1.                  1. PRoSloV
      Riječ

      predsjednika

      Upravnog vijeća             središta visokog obrazovanja, ne samo Požeštine, nego i ovog dijela
                          Slavonije. Nastavnički kadar Veleučilišta stalno se stručno usavršava
                          kako u vidu formalnog obrazovanja, tako i kroz razne seminare,
                          konferencije i suradnje na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
                          osiguravajući studentima visoku kvalitetu obrazovanja.

                             Upravno vijeće, kao tijelo koje upravlja Veleučilištem, nastojat
                          će svojim radom i zalaganjem voditi i usmjeravati daljnji razvoj
                          Veleučilišta na dobrobit cijele zajednice.

                                               U Požegi, svibanj 2013.
                                   Predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta u Požegi
                                        prim. mr. sc. Marijan Cesarik, dr. med.
      12
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16