Page 15 - monografija_vup
P. 15

1. 3.                  1. PRoSloV
      Riječ dekana
                          studija u nekoliko područja. od osnutka do danas, Veleučilište u
                          Požegi postiglo je mnogo. Provedene su u djelo mnoge dobre ideje,
                          odrađeni mnogi projekti, ali i prihvaćene mnoge kritike. Danas,
                          Veleučilište u Požegi s ponosom može reći kako ima pedeset i jednog
                          djelatnika, od kojih je dvadeset i devet izravno u nastavi. Veleučilište
                          danas od vlastitog nastavnog kadra broji: 9 doktora znanost, 8
                          magistara znanosti te 12 diplomiranih stručnjaka. U isto vrijeme, pred
                          vratima je čak 13 novih doktora znanosti. Vjerujemo da će upravo oni,
                          uz one već postojeće, omogućiti Veleučilištu u Požegi stvaranje novih
                          vrijednosti ne samo za naše studente, nego i cijelu zajednicu. Naša
                          najveća prednost upravo leži u njima, našim mladim i perspektivnim
                          djelatnicima.

                             obzirom kako Veleučilište u Požegi provodi stručne studije,
                          u edukaciji je stavljen snažan naglasak na provođenju stručne
                          prakse odnosno nastave koja će osim teorijskog znanja polaznicima
                          omogućiti i usavršavanje konkretnih vještina u okviru struke. Čitajući
                          ovu monografiju, vidjet ćete kako ustanova ima i vlastite nastavne
                          poligone. Najznačajniji nastavni poligoni nalaze se u Podgorju, selu kraj
                          Kutjeva, idealnoj klimatskoj lokaciji za nasad vinograda. Veleučilište u
                          Požegi zbog toga je jedna od rijetkih ustanova u Republici Hrvatskoj
                          koja osim edukacije ima i proizvodnju na 5.5 hektara vinograda te 600
                           2
                          m novoizgrađenog gospodarskog i edukacijskog objekta.
                             U skorijoj budućnosti, planiramo niz promjena koje će se odraziti
                          upravo i prvenstveno na kvalitetu i dostupnost novih usluga našim
                          studentima i zajednici. Prema službenim analizama Veleučilište u
                          Požegi ima najniže troškove studiranja od svih veleučilišta u Republici
                          Hrvatskoj. Unatoč tomu za naših 1.726 trenutno aktivnih redovitih i
                          izvanrednih studenata uspjeli smo osigurati kvalitetnu nastavnu
                          infrastrukturu i sve potrebne resurse za provedbu nastavnog procesa
                          na najvišoj razini, sukladno zahtjevima Bolonjskog procesa.


                             Detalje o našim uspjesima moći ćete saznati čitajući ovu
                          monografiju, a vjerujem kako će upravo sljedeća monografija, na
                          dvadesetoj obljetnici Veleučilišta u Požegi, biti još bogatija sadržajima,


      16
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20