Page 16 - monografija_vup
P. 16

1. PRoSloV    15 GODINA VELEUČILIŠTA U POŽEGI                      1. 3.
                                              Riječ dekana
         novim idejama i postignućima. Do tada, pratite naš rad i svojim
         kritikama, pohvalama i pokudama pomognite nam da rastemo i
         budemo prepoznatljivi u svojoj težnji za izvrsnošću.

                              U Požegi, svibanj 2013.
                            Dekan Veleučilišta u Požegi
                                dr. sc. Robert idlbek                                              17
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21