Page 4 - monografija_vup
P. 4

Sadržaj
                                                    1
                                    Proslov

          11 ••••••••••••••••••••••••••••••••• Riječ predsjednika Upravnog vijeća 1. 1
          13 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Riječ gradonačelnika 1. 2
          15 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Riječ dekana 1. 3


                              Povijesni razvoj

                       visokog školstva u Požegi                 2


          21 •••••••••••••••••••••••••••• Počeci razvoja visokog školstva u Požegi 2. 1
          25 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Accademia Posegana 2. 2
          27 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dislocirani studiji u Požegi 2. 3


                                  Osnivanje              3

                          Veleučilišta u Požegi


          11 ••••••••••••••••••••••••••••••••• Riječ predsjednika Upravnog vijeća 1. 1
          13 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Riječ gradonačelnika 1. 2
          15 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Riječ dekana 1. 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9